Dūdalnieki

«Dūdalnieki» ir latviešu folkloras kopa Ziemeļanglija, kas uzsāka darbošanos 1983. gadā. Kopa sastāv no dažāda vecuma cilvēkiem, kuriem interesē folklora un etnogrāfija, un kurien rūp latviešu tautas garamantu saglabāšana. Folkloras mūzikas materiāli, dziedāt un spēlēt prieks ir pamats kopas darbībai, ko pārrauga ilggadīgais kopas vadītājs Raimonds Dāle. 

«Dūdalnieki», viņu vecāku un vecvecāku dažādās izcelmas vietas Latvijā, vērš verību uz dažādu novadu dziesmu mācīšanos, tā ļaujot pārstāvēt visu Latviju. Dziedot mūzikas materiālos pierakstītas izloksnēs un spēlējot dažādus tautas mūzikas rīkus, «Dūdalnieki» atzīmē latviskos gada laikus, svētkus un mūža godus.

«Dūdalnieki» is a Latvian folk group based in West Yorkshire, in the North of England. It was founded by the current leader, Raimonds Dāle in 1983. The group is made up of people from many age groups who share an interest in Latvian folklore and ethnography. The group's line-up changes as singers and musicians come and go. The main aim of the group is to uphold ancient Latvian customs and rituals, celebrating the seasonal cycle of festivals. «Dūdalnieki» sing and play tunes traditional tunes from various areas of Latvia. 

The majority of Latvian traditional music is vocal, sung in different local dialects. Latvian folk songs are, in the main, made up of four-line verses called "dainas". They have been passed down orally for centuries and illustrate everyday family and community life and beliefs. 

Kur mēs spēlēsim             Where we will be playing

JAUNĀKAS Z

LATEST NEWS